Yardım Masası ve Call Center

Konusunda uzman ve sertifikali personelleri ile birinci kademede kullanıcı desteği, her türlü çevresel üniteleri kurulum ve yönetimi ve VIP kullanıcı desteği hizmetleri.